CLARIVATE ANALYTICS - WEB OF SCIENCE

  Accesul se face la următoarea adresă:

webofknowledge.com

 

 

CLARIVATE ANALYTICS are ca scop oferirea de informații despre recunoșterea științifică a articolelor și de identificare a noilor tendințe și tehnologii la nivel mondial.

Web of Science este o bază de date bibliografică și bibliometrică, format online, cuprinzând reviste științifice. Disponibilă pe platforma Web of Knowledge, oferă acces la rezumatele articolelor din peste 12,000 reviste științifice și 148,000 de conferințe științifice din 256 de discipline.

Web of Science este structurată în funcție de aria subiectelor acoperite după cum urmează:

■ Science Citation Index Expanded™ — Indexează integral peste 8,600 reviste importante din domeniul științelor exacte din aproximativ 170 discipline;

■ Social Sciences Citation Index® – Indexează integral peste 3,120 reviste din 55 de discipline ale științelor sociale, precum și 3,500 reviste tehnice;

■ Arts & Humanities Citation Index® – Indexează integral peste 1,730 reviste de artă și științe umaniste, precum și articole din 6,000 de reviste din domeniul științelor sociale;

■ Conference Proceedings Citation Index: – Conține peste 148,000 reviste apărute în cadrul conferințelor științifice. Este împărțit în două ediții: Science; Social Science and Humanities;

■ Books Citation Index: Indexează peste 30,000 de cărți selectate din 2005 până în prezent, cu peste 10,000 cărți noi adăugate anual.

Journal Citation Reports

 webofknowledge.com

 

Journal Citation Reports este o bază de date bibliografică și bibliometrică, cuprinzând reviste științifice, disponibilă pe platforma online Web of Knowledge. Oferă date statistice cuantificabile care premit evaluarea impactului revistelor în comunitatea științifică. Această bază de date cuprinde numai reviste cotate ISI. Baza de date nu oferă rezumatele articolelor, ci doar lista completă a revistelor cotate ISI și date statistice privind dinamica citărilor.

Journal Citation Reports este structurată in funcție de aria subiectelor acoperite după cum urmează:

JCR Science Edition – peste 8.400 de reviste

JCR Social Sciences Edition – peste 3.010 de reviste

Acoperă peste 11.350 de reviste de la 2552 de edituri din 84 de țări din întreaga lume, din aproximativ 240 de discipline.

 

Derwent Innovations Index

 webofknowledge.com

 

Derwent Innovations Index este o bază de date bibliografică și bibliometrică, cuprinzând brevete științifice, disponibilă pe platforma Web of Knowledge. Cuprinde date despre aproximativ 18 milioane de brevete și invenții înregistrate în 41 de țări, inclusiv România, din 1963 pînă în prezent.