Bacău – Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere
Adresa: Str. Spiru Haret nr. 8, Bacău, cod poştal 600114, România
http://www.ub.ro

 

Baia Mare – Universitatea de Nord 
Adresa: Str. Victoriei nr. 76, Baia Mare, jud. Maramuresş, România
http://www.ubm.ro

 

Braşov – Camera de Comerţ şi Industrie
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 18-20, Braşov, cod postal 500173, România
http://www.ccibv.ro


Bucureşti – Academia de Studii Economice
Adresa: Piaţa Romană, nr. 6, cod poştal 010374, Bucureşti, sector 1, România
http://www.ase.ro


Bucureşti – Biblioteca Centrală Universitară
Adresa: Str. Boteanu, nr. 1, cod poştal 010027, Bucureşi, România
http://www.bcub.ro


Bucureşti – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Adresa: Str. Povernei, nr.6 -8, sector 1, Bucureşti, România
http://www.snspa.ro


Bucureşti – Universitatea Româno-Americană 
Adresa: Bd. Expoziţiei, nr. 1B, Bucureşti, sector 1, România
http://www.rau.ro


Bucureşti – Universitatea Titu Maiorescu 
Adresa: Str. Dâmbovnicului, nr. 22, sector 4, cod poştal 040441
http://www.utm.ro


Cluj – Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Studii Europene
Adresa: Str. I.I.C. Brătianu nr. 22, Cluj-Napoca, 400090
http://www.ubbcluj.ro


Craiova – Biblioteca Universităţii din Craiova 
Adresa: Str. Al.Ioan Cuza, nr. 13, cod poştal 200585, Judeţul Dolj, România
http://biblio.ucv.ro


Galaţi - Universitatea Danubius
Adresa: B-dul Galați nr. 3, Galaţi, cod poştal 800654, România
http://www.univ-danubius.ro


Galaţi - Universitatea "Dunărea de Jos"
Adresa: Strada Domnească nr. 111, Galați, cod poștal 800201, România
http://www.ugal.ro


Iaşi - Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Centrul de Studii Europene 
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 19, 700507, Iaşi, România
http://www.uaic.ro


Iaşi - Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” 
Adresa: Str. Păcurari nr. 4, Iași, cod poștal 700511, Iaşi, România
http://www.bcu-iasi.ro


Oradea – Universitatea Agora
Adresa: Str.Tineretului, nr. 8, Oradea, cod poştal 410526, România
http://www.univagora.ro


Oradea – Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Adresa: Str. Universităţii, nr. 1, Oradea, cod poştal 410087, România
http://steconomice.uoradea.ro

Pitești– Biblioteca Universității din Pitești Adresa: Str. Târgu din Vale, nr. 1, Pitești, cod poştal 110040, România
http://www.biblioteca.upit.ro


Sibiu – Universitatea Lucian Blaga
Adresa: Bd-ul Victoriei nr. 10, cod poştal 550024, Sibiu, România
http://www.ulbsibiu.ro

 

Timișoara– Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran"
Adresa: Bd. Vasile Pârvan, nr. 4A, Timișoara, cod poştal 300223, România
http://www.bcut.ro


 

 
Linkuri utile

Bacau Bacau Brasov Bucuresti Sibiu Galati Iasi Cluj Oradea