Uniunea Europeană online: http://europa.eu

 
 

 

 
 

Instituţii Europene:

Comisia Europeană: http://ec.europa.eu
Parlamentul European: http://www.europarl.europa.eu
Consiliul Uniunii Europene: http://www.consilium.europa.eu
Curtea Europeana de Conturi: http://www.eca.europa.eu
Ombudsmanul European: http://www.ombudsman.europa.eu
Curtea de Justiţie a Comisiilor Europene: http://curia.eu.int
Controlorul European pentru Protecţia Datelor: http://www.edps.europa.eu

 
 

 

 
 

Alte Instituţii Europene:

Comitetul Economic şi Social European: http://www.eesc.europa.eu
Comitetul Regiunilor: http://www.cor.europa.eu
Banca Centrală Europeană: http://www.ecb.eu
Banca Europeană de Investiţii: http://www.eib.europa.eu

 
 

 

 
 

Baze de date:

 • EUR-LEX: http://eur-lex.europa.eu
  Acces la:
  - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
  - Tratate
  - Legislaţie
  - Acte pregătitoare
  - Jurisprudenţă
  - Întrebări parlamentare
  - Documente de interes public
   
 • PRELEX: http://ec.europa.eu/prelex
  Baza de date privind procedurile interinstituţionale urmăreşte etapele majore ale procesului decizional între Comisie şi celelalte instituţii :
  - stadiul procedurii;
  - deciziile instituţiilor;
  - numele persoanelor;
  - serviciile responsabile;
  - referinţele documentelor …etc,
  şi monitorizează lucrările diferitelor instituţii implicate (Parlamentul European, Consiliul, CES, Comitetul Regiunilor, Banca Centrală Europeană, Curtea de Justiţie etc.).
   
 • N-LEX - portalul comun al legislaţiilor naţionale: http://eur-lex.europa.eu/n-lex
   
 • CURIA - acces la documentele Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă: http://curia.europa.eu
   
 • RAPID - bază de date care furnizează o trecere zilnică în revistă a activităţilor Uniunii Europene, aşa cum sunt ele prezentate de Instituţiile UE în comunicatele de presă: http://europa.eu/rapid
   
 • SCAD PLUS - rezumate legislative: http://europa.eu/scadplus
   
 • TED (Tenders Electronic Daily) - versiunea online a „Suplimentului Jurnalului Oficial al Uniunii Europene”, dedicată achiziţiilor publice europene: http://ted.europa.eu
   
 • CORDIS - acces la informaţii despre cercetare, dezvoltare: http://www.cordis.lu
   
 • EU Whoiswho - anuarul oficial al Uniunii Europene: http://europa.eu/whoiswho
   
 • Librăria Uniunii Europene EU bookshop: http://bookshop.europa.eu
   
 • ECLAS - catalogul comun al bibliotecilor Comisiei Europene, în care sunt clasificate toate lucrările deţinute de reţeaua de biblioteci denumită Réseaubib. Această reţea de cooperare cuprinde, pe lângă Biblioteca centrală, circa 25 de biblioteci mai mici şi centre de documentare: http://europa.eu/eclas
   
 • Tezaur Eurovoc – tezaur multilingv – instrument de indexare al documentelor:
  http://europa.eu/eurovoc/sg/sga_doc/eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!MENU?langue=RO
   
 • EUROPEANA - „un loc al inspiraţiei şi al ideilor. Căutaţi prin colecţiile culturale ale Europei, intersectaţi-vă cu alţi utilizatori şi partajaţi-vă descoperirile.”: http://www.europeana.eu/portal