Cercetare bibliografică

Activităţi:

 • Furnizarea de referinţe bibliografice şi realizarea de investigaţii bibliografice la cerere;
 • Valorificarea colecţiilor bibliotecii prin crearea unor instrumente necesare procesului de învăţămant şi cercetare;
 • Participarea la procesul de actualizare a bazei de date a procesului de învăţământ din ASE, prin verificarea programelor analitice ale anului universitar în curs cu disciplinele şi bibliografia aferente;
 • Cooperarea permanentă cu catedrele din ASE pentru:
   
  bibliografia activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice din ASE;
  recomandări de noi apariţii editoriale necesare procesului de învăţământ;
  bibliografia pentru examenul de licenţă (procurarea unor titluri de la autori pe care biblioteca nu le deţine);
   
 • Îndrumarea utilizatorilor în procesele de regăsire a informaţiilor şi de cercetare documentară;
 • Redactarea unor materiale informative despre bibliotecă şi colecţiile ei;
 • Actualizarea informaţională a paginii web a Bibliotecii ASE;
 • Elaborarea de studii de caz, sondaje, informări privind funcţionarea bibliotecii şi relaţiile cu publicul.

 

Contact
  Şef serviciu:  
  Adresa: Piaţa Romană, nr. 6, sector 1
Clădirea Ion N. Angelescu, etaj 2, camera 0209
  Telefon: (021) 319.19.00 / 319.19.01 (interior 166)
  E-mail:  

 

 

Comunicarea colecţiilor

 

     Atribuţii:

    
Organizarea, administrarea şi punerea la dispoziţia utilizatorilor a tuturor colecţiilor bibliotecii (cărţi, publicaţii periodice, baze de date) prin intermediul sălilor de lectură şi centrelor de împrumut:

 • asigurarea accesului cititorilor în bibliotecă, prin eliberarea şi vizarea permiselor;
 • comunicarea, în sălile de lectură, în depozitul central şi în centrele de împrumut ale bibliotecii, a tuturor tipurilor de documente aflate în colecţiile acesteia;
 • asigurarea cadrului optim de consultare la sala de lectură a documentelor în condiţiile respectării stricte a regulamentului intern;
 • asigurarea, prin multiple forme de relaţionare publică, a unei optime informări şi îndrumări a utilizatorilor privind activităţile de comunicare a colecţiilor;
 • organizarea colecţiilor din sălile de lectură cu acces direct la documente conform clasificării Dewey;
 • organizarea publicaţiilor din depozitul central şi din centrele de împrumut;
 • organizarea activităţilor de multiplicare a publicaţiilor din sălile de lectură, ce deţin aparate de fotocopiere, pentru uzul utilizatorilor;
 • organizarea fluxurilor interne ale utilizatorilor;
 • realizarea activităţii de împrumut interbibliotecar;
 • elaborarea de rapoarte, statistici şi informări referitoare la activitatea desfăşurată în cadrul serviciului Comunicarea colecţiilor, anual sau la solicitarea organelor de conducere ale Bibliotecii sau Academiei de Studii Economice.

 

Contact
  Responsabil :  Felicia Ionescu
  Adresa: Piaţa Romană, nr. 6, sector 1
Clădirea Ion N. Angelescu, etaj 2, camera 0219
  Telefon:

(021) 319.19.00 / 319.19.01 (interior 403)

  E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.