Utilizatori ASE (studenţi, masteranzi, doctoranzi)

    Accesul în bibliotecă se face doar pe baza cardului cu cod de bare, emis gratuit de către Academia de Studii Economice. Cardul este valabil pe întreaga perioadă de înmatriculare în ASE. În cazul pierderii originalului, taxa de eliberare a unui nou card/permis este de 25 lei.    

Drepturile de acces la Bibliotecă și de utilizare a serviciilor specifice se activează pentru fiecare an universitar, la prima vizită în Bibliotecă (sală de lectură, centru de împrumut, birou Permise, Serviciul Bibliografic).

Angajaţi ASE şi cadre didactice

    Angajaţii ASE au acces în bibliotecă gratuit, în baza legitimaţiei de serviciu cu cod de bare.

    Cadrele didactice asociate vor avea acces în bibliotecă pentru servicii de lectură şi împrumut la domiciliu, în baza permisului cu cod de bare emis de bibliotecă, în urma achitării sumei de 30 lei la una din casieriile ASE. Permisul este valabil un an de la data emiterii.

    Pensionarii ASE beneficiază de permis cu cod de bare gratuit, eliberat de bibliotecă, în baza actelor doveditoare, fiind valabil un an de la data emiterii, numai pentru servicii de lectură în sală.

Utilizatori externi

    Utilizatorii externi au accces în bibliotecă în baza unui permis cu cod de bare, emis de Biroul Permise (sala 0216). Actele necesare pentru emiterea permisului sunt: carte de identitate, o poză tip buletin, chitanţa care atestă plata taxei, conform tarifelor aprobate anual, la una din casieriile ASE și documente care atestă statutul de student, cadru didactic, cercetător, salariat: carnet de student vizat pe anul universitar în curs, legitimație serviciu/adeverință salariat. Permisul este valabil pe o perioadă determinată, conform valorii achitate și în funcție de categoria de utilizator (conform art. 54 din Regulamentul Bibliotecii). În cazul pierderii originalului, taxa de eliberare a unui nou permis este de 50 lei.

Lista tarifelor pentru eliberarea permiselor de bibliotecă este disponibilă în partiția Bază legislativă - Taxe și tarife.

Biroul Permise se află în Biblioteca Centrală, clădirea Ion N. Angelescu, etaj 2, sala 0216.

Orar Birou Permise:

L-J: 08.30-16.00

V: 08.30-13.30