În Biblioteca Centrală ASE au acces următoarele categorii de utilizatori:

  1. Utilizatori interni: cadre didactice, studenţi, masteranzi, doctoranzi, cursanţi la studii postuniversitare de specializare şi perfecţionare din ASE, personal angajat în ASE.
  2. Utilizatori externi: persoane din afara Academiei de Studii Economice care au solicitat eliberarea unui permis de bibliotecă, contra cost.