A1.Demararea proiectului

A2.Promovarea proiectului

2.1 Promovarea proiectului în mass media şi în instituţiile partenere;

  1. Elaborarea şi distribuirea de materiale de promovare;
  2. Realizarea a 4 panouri informative permanente, care vor conţine însemnele Uniunii Europene şi ale finanţării
  3. Organizarea a două seminarii în care se va prezenta proiectul.

A3.Achiziţionarea unui sistem informatic integrat de bibliotecă

A4.Achiziţii de servicii, dotări, mijloace tehnice şi consumabile

A5.Instalarea pachetului software integrat de bibliotecă şi conversia actualei baze de date

A6.Completarea retrospectivă a bazei de date bibliografice a bibliotecii

A7.Achiziţionarea unor noi baze de date specifice domeniilor de interes ale insituţiilor de învăţământ partenere

A8.Dezvoltarea unei biblioteci digitale

A9.Desfăşurarea sesiunilor de instruire a personalului  celor două biblioteci în vederea gestionării şi monitorizării sistemului integrat implementat

A10.Management de proiect şi monitorizarea proiectului

A12.Auditarea proiectului

A13.Diseminarea rezultatelor