ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI – BIBLIOTECA CENTRALĂ, în parteneriat cu UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – BIBLIOTECA CENTRALĂ, a demarat începând cu data de 01.10.2010, implementarea proiectului cu titlul  Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare, activităţile acestuia fiind prevăzute pentru o perioadă de 26 luni.

 

 

Proiectul se va desfăşura în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi Universităţii din Craiova, beneficiind de infrastructura de cercetare a acestora şi va primi o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 4.343.204 lei din Fondul Social European şi alocări de la bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte din cadrul Axei prioritare 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 1.2 Calitate în învăţământul superior, după cum reiese din contractul de finanţare POSDRU/86/1.2/S/58132.

 

Proiectul vizează creşterea calităţii şi a gradului de inovare în învăţământul superior, prin implementarea soluţiilor software menite să îmbunătăţească activitatea educaţională, serviciile de documentare şi cercetare ştiinţifică oferite de biblioteca universitară, ceea ce va permite o colaborare rapidă şi eficientă între bibliotecile universitare implicate în proiect, atât în ce priveşte crearea unei biblioteci digitale comune, cât şi a optimizării timpilor de acces la informaţie pentru utilizatori. După finalizarea proiectului, bibliotecile implicate vor putea participa la catalogul naţional partajat dezvoltat de reţeaua de biblioteci universitare şi publice din România.

Rezultatul implementării proiectului constă în modernizarea activităţii de studiu şi cercetare prin trecerea de la o bibliotecă de tip clasic la o bibliotecă de tip hibrid (hybrid library), conform direcţiilor prioritare stabilite la nivelul Comunităţii Europene, care să permită exploatarea tuturor tipurilor de informaţii, atât clasice, cât şi digitale şi realizarea unei platforme informatice integrate care să permit accesarea atât a informaţiilor din bazele de date proprii, cât şi a resurselor electronice disponibile pe Internet. Într-un context mai larg, proiectul va contribui la armonizarea practicilor din bibliotecile universitare româneşti cu cele similare din spaţiul european, precum şi la creşterea calităţii procesului educaţional şi promovarea metodelor inovative de asimilare a informaţiei, sporind astfel şansele de angajare şi integrare în viaţa activă a absolvenţilor. De rezultatele proiectului vor beneficia peste 44.000 de utilizatori activi (studenţi, doctoranzi, masteranzi, profesori şi cercetători) din cadrul

instituţiilor de învăţământ superior implicate în proiect.