ID proiect:     58132

Titlul proiectului: Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare

Domeniul major de intervenţie:         1.2

Tipul proiectului: Multi-regional

Clasificarea domeniilor: Urban

Regiunile:    Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia

Judeţele:      Bucureşti, Dolj

Obiective orizontale ale POSDRU

          Egalitate de şanse
          Dezvoltare durabilă
          Inovaţie şi TIC
          Abordare interregional

Durata proiectului:       26 luni

Partener: Universitatea din Craiova  

Manager proiect: Conf. univ. dr. Liviu Bogdan Vlad