Obiectiv general:

 

Creşterea calităţii şi a gradului de inovare în învăţământul superior, prin implementarea soluţiilor software menite să îmbunătăţească activitatea educaţională, serviciile de documentare şi cercetare ştiinţifică oferite de biblioteca universitară.

 

Obiective specifice:

 

  • Modernizarea activităţii de studiu şi cercetare prin trecerea la o bibliotecă de tip hibrid (hybrid library);

 

  • Exploatarea informaţiilor pe suport clasic şi digital prin realizarea unei platforme informatice integrate;

 

  • Reorganizarea eficientă a serviciilor bibliotecii, care să permită optimizarea timpilor de acces la informaţie pentru utilizatori;

 

  • Promovarea metodelor inovative de asimilare a informaţiei în vederea creşterii calitătii resurselor umane, sporind şansele de angajare şi integrare în viaţa activă a absolvenţilor.