Rezultatele efective ale proiectului vor fi:

 • Implementarea sistemului integrat de bibliotecă stabilit şi achiziţionat şi a pachetelor software compatibile cu noul sistem;
 • Conversia bazei de date bibliografice a bibliotecii solicitantului conform cerinţelor noului sistem integrat şi recuperarea datelor bibliografice;
 • Crearea unei biblioteci digitale în cadrul fiecărei instituţii partenere, bibliotecă digitală ce va putea fi accesată de orice persoană care va dispune de un PC şi o conexiune la Internet şi crearea unei baze de date digitale unică rezultată din unirea bazelor de date digitale constituite de cei doi parteneri;
 • Achiziţionarea unor noi baze de date în domeniile de interes ale instituţiilor partenere;
 • Partajarea bazelor de date constituite şi a celor achiziţionate;
 • 80 de angajaţi din instituţiile partenere implicaţi în activitatea de exploatare, gestionare şi monitorizare a noului sistem vor fi instruiţi pentru utilizarea acestuia;
 • 300 de studenţi vor fi instruiţi în vederea deprinderii abilităţilor de utilizare şi exploatare a serviciilor de catalog online, a bazelor de date, a altor servicii electronice/digitale furnizate de bibliotecă, precum şi a noilor aplicaţii oferite prin implementarea noului sistem informatic integrat de bibliotecă, prin intermediul a 10 seminarii/sesiuni de training organizate în cadrul instituţiilor partenere în proiect;
 • 43.900 de utilizatori activi (studenţi, doctoranzi, masteranzi, cadre didactice şi cercetători) din instituţiile partenere în proiect vor beneficia de serviciile noului sistem informatic integrat implementat şi de serviciile bibliotecii, după finalizarea proiectului:
 • acces la catalog online, acces la baze de date full-text şi bibliografice;
 • acces la cărţi şi reviste în format electronic (ebooks şi ejournals), publicaţii pe suport electronic (CD, DVD);
 • rezervarea de documente disponibile pentru împrumut;
 • servicii de referinţe, informare şi documentare;
 • preluarea din alte sisteme integrate de bibliotecă, prin Internet, a unor înregistrări bibliografice de interes pentru bibliotecari, dar şi pentru utilizatori, informaţii bibliografice ce vor putea fi întrebuinţate în diverse activităţi: întocmirea unor bibliografii tematice şi/sau specializate, solicitarea unui eventual împrumut interbibliotecar sau schimb interbibliotecar etc.;
 • Realizarea unor servicii electronice (referinţe bibliografice), transmiterea la cerere a unor copii digitale de documente, integral sau parţial (de regulă articole din publicaţii periodice) prin intermediul poştei electronice, prin sistem telefax.