În cadrul proiectului Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare,  contract nr. POSDRU/86/1,2/8/58132, Academia de Studii Economice din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea din Craiova, a achiziţionat pentru utilizatorii bibliotecii acces permanent la o serie de colecţii de carte electronică disponibile pe platformele ProQuest, Springerlink şi Emerald.

 

Baze de date  achiziţionate prin proiectul Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

              

Colecţia de cărţi electronice Business, Management and Economics pe platform Emerald

 

Link de acces: http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/advancedsearch?level=all&limit=20&material_type=all&ob=asc&q=publisher%3Aemerald&q=bib_subject%3Acarte+electronica&s_source=local&sb=relevance&so=and&usage_class=all&view=CONTENT&wi=false  

 

Editura Emerald este considerată una dintre cele mai importante edituri de literatura economică din lume, iar scopul acestei edituri este de a reduce distanţa dintre cercetarea academică şi practica de zi cu zi în domeniul economic.

Pe lângă subiectele din diversele specializări din domeniul economic: management, marketing, finanţe, bănci, resurse umane, afaceri etc., sunt abordate subiecte importante din activitatea de cercetare şi educaţie: management educaţional, managementul cercetării şi inovării.

Fondată în 1967, Emerald include 80 de colecţii de carte electronică şi cu un număr de peste 650 de volume acoperă 15 arii tematice.

În cadrul Colecţiei Business, Management and Economics utilizatorii beneficiază de acces la arhiva acestei colecţii, respectiv perioada 1991-2011, plus anul curent.

 Colecţii la care Biblioteca Centrală ASE oferă acces:

  •        Colecţia Business, Management and Economics -  arhiva 1991-2011 plus anul curent

  * Din această colecţie Biblioteca Centrală ASE a achiziţionat un număr de 86 titluri de serii de carte electronică.