Biblioteca Centrală a Academiei de Studii Economice

 

SEMINAR DE LANSARE

  • LANSARE PROIECT

 

 

 

În data de 26 ianuarie  2011, cu începere de la ora 13.00,

la sediul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Biblioteca Centrală, Sala “Virgil Madgearu”, a avut loc LANSAREA PROIECTULUI.

 

  • PREZENTĂRI

INVITAŢIE

PREZENTARE PROIECT

PREZENTARE BIBLIOTECI PARTENERE

  • Biblioteca Centrală ASE

       Film prezentare

  • Biblioteca Centrală a Universităţii din Craiova

        Film prezentare

  • PROGRAMUL SEMINARULUI DE LANSARE
    26 ianuarie 2011, orele 13.00 – 16.00                    

 

13.00-13.15                          Î n r e g i s t r a r e a   p a r t i c i p a n ţ i l o r

13.15-14.00                      D e s c h i d e r e a   s e m i n a r u l u iA l o c u ţ i u n i

                     Prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca, Rector al Academiei de Studii Economice            

                   Prof. univ. dr. ing. Mihail Mangra, Prorector al Universităţii din Craiova

                   Lect. univ. dr. Iulian Costache, Universitatea din Bucureşti

               Doina Şerban, DGC a Parlamentului European în România

                   Prof. univ. dr. Mircea Regneală, Preşedinte ABR

14.00-14.15                           P r e z e n t a r e a   p r o i e c t u l u i

         Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare

                   Conf. univ. dr. Liviu Bogdan Vlad, Director al Bibliotecii Centrale ASE

                   Lect. univ. dr. Mihai Coşoveanu, Director al Bibliotecii Centrale UCV

14.15-14.30                         D e z b a t e r i

                   Importanţa modernizării şi reorganizării serviciilor bibliotecilor universitare

                                            C o n c l u z i i   ş i   î n c h i d e r e a   s e m i n a r u l u i      

15.00-16.00                         C o c k t a i l

                                            M o d e r a t o r

                   Prof. univ. dr. Dumitru Miron, Prorector al Academiei de Studii Economice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


***

 

Acces mobil la baze de date full-text, bibliografice și bibliometrice, serviciu disponibil pe platforma E-nformation

e-nformation

 

Anunțuri

 
***  
 
Program Birou Permise (semnare note de lichidare) 05-30 august 2019:
L-J: 09.00 - 16.00
V: 09.00 - 13.30
 
*** 
În perioada 05-30 august 2019 tezele de doctorat se depun la sala 0208 
(L-J: 09.00-16.00, V: 09.00-13.00).
 
***  
În perioada 04-06 septembrie 2019 se va desfășura cea de-a XXX-a ediție a Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România, eveniment la care participă și Biblioteca ASE. Pentru detalii accesați site-ul oficial al Conferinței: click aici. 
 
***  
 
Bibliografia Admitere Master este disponibilă la Biroul Permise (0216) 
 
 
 *** 
 
 

Orar

***

În perioada 05 - 30.08 2019

Biblioteca este închisă.