Biblioteca Centrală a Academiei de Studii Economice


 

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.2. Calitate în învăţământul superior

Contract nr. POSDRU/86/1.2/S/58132

 

 

 

 

Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare

 

 

Newsletter nr. 7 - noiembrie 2012

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Bucureşti, 29 Noiembrie 2012

 

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, în calitate de beneficiar și Universitatea din Craiova în calitate de partener în cadrul proiectului Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare, anunţă încheierea oficială a proiectului.

 

Proiectul s-a derulat în perioada 01 octombrie 2010 – 30 noiembrie 2012.

 

Obiectivul general al proiectului: Creşterea calităţii şi a gradului de inovare în învăţământul superior, prin implementarea soluţiilor software menite să îmbunătăţească activitatea educaţională, serviciile de documentare şi cercetare ştiinţifică oferite de biblioteca universitară.

Obiective specifice:  Modernizarea activităţii de studiu şi cercetare prin trecerea la o bibliotecă de tip hibrid (hybrid library); Exploatarea informaţiilor pe suport clasic şi digital prin realizarea unei platforme informatice integrate; Reorganizarea eficientă a serviciilor bibliotecii, care să permită optimizarea timpilor de acces la informaţie pentru utilizatori; Promovarea metodelor inovative de asimilare a informaţiei în vederea creşterii calitătii resurselor umane, sporind şansele de angajare şi integrare în viaţa activă a absolvenţilor.

Obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului au fost indeplinite în cele 26 luni de implementare.

 

Grup țintă: 300 de studenţi și 80 persoane cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior.

 

Rezultatele principale ale acestui proiect au fost urmatoarele: implementarea unui sistem integrat de bibliotecă; dezvoltarea unei biblioteci digitale de către solicitant şi partener; partajarea bazelor de date constituite și a celor achiziţionate; realizarea unor servicii electronice; instruirea beneficiarilor proiectului.

 

Contact:

Manager proiect conf. univ. dr. Liviu Bogdan VLAD

tel: 021-319.19.00 / 386, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.biblioteca.ase.ro/

 

 


***

 

Acces mobil la baze de date full-text, bibliografice și bibliometrice, serviciu disponibil pe platforma E-nformation

e-nformation

 

Anunțuri

 
***  
 
Biblioteca ASE și Bloomberg Finance L.P. organizează în data de 10 octombrie 2019 o sesiune de prezentare a platformei Bloomberg Finance. Loc de desfășurare: Sala Robert Schuman, interval orar 16.30-18.00. Afișul evenimentului.
 
 *** 
 
 

Orar

***

Program Bibliotecă:

L - V: 08.30 - 20.30

***

Program Sala Periodice

07 octombrie 2019

13.00 - 20.30