Biblioteca Centrală a Academiei de Studii Economice


 

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.2. Calitate în învăţământul superior

Contract nr. POSDRU/86/1.2/S/58132

 

 

 

 

Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare

 

 

Newsletter nr. 7 - noiembrie 2012

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Bucureşti, 29 Noiembrie 2012

 

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, în calitate de beneficiar și Universitatea din Craiova în calitate de partener în cadrul proiectului Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare, anunţă încheierea oficială a proiectului.

 

Proiectul s-a derulat în perioada 01 octombrie 2010 – 30 noiembrie 2012.

 

Obiectivul general al proiectului: Creşterea calităţii şi a gradului de inovare în învăţământul superior, prin implementarea soluţiilor software menite să îmbunătăţească activitatea educaţională, serviciile de documentare şi cercetare ştiinţifică oferite de biblioteca universitară.

Obiective specifice:  Modernizarea activităţii de studiu şi cercetare prin trecerea la o bibliotecă de tip hibrid (hybrid library); Exploatarea informaţiilor pe suport clasic şi digital prin realizarea unei platforme informatice integrate; Reorganizarea eficientă a serviciilor bibliotecii, care să permită optimizarea timpilor de acces la informaţie pentru utilizatori; Promovarea metodelor inovative de asimilare a informaţiei în vederea creşterii calitătii resurselor umane, sporind şansele de angajare şi integrare în viaţa activă a absolvenţilor.

Obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului au fost indeplinite în cele 26 luni de implementare.

 

Grup țintă: 300 de studenţi și 80 persoane cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior.

 

Rezultatele principale ale acestui proiect au fost urmatoarele: implementarea unui sistem integrat de bibliotecă; dezvoltarea unei biblioteci digitale de către solicitant şi partener; partajarea bazelor de date constituite și a celor achiziţionate; realizarea unor servicii electronice; instruirea beneficiarilor proiectului.

 

Contact:

Manager proiect conf. univ. dr. Liviu Bogdan VLAD

tel: 021-319.19.00 / 386, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.biblioteca.ase.ro/

 

 


***

 

Acces mobil la baze de date full-text, bibliografice și bibliometrice, serviciu disponibil pe platforma E-nformation

www.e-nformation.ro

 

Anunțuri

 ***
 Pentru a veni în sprijinul comunității universitare și a facilita accesul la resursele electronice abonate contul de Acces Mobil se poate crea acum și de la distanță. Pentru detalii accesați următorul document: Cont Acces Mobil.
 
***
NOU !!! Platforma Thomson Reuters - acces online din afara ASE. Informații pentru cadrele didactice și studenți.
 
 *** 
 Dragi studenți! Vă informăm că termenul de restituire al tuturor publicațiilor împrumutate care aveau data scadentă începând cu 12 martie 2020 a fost prelungit până în data de 05 mai 2020. Nu se percep penalități. 
 
 
 *** 
NOU !!! Servicii online oferite de Biblioteca ASE. Vezi AICI  
 
*** 
NOU !!! Resurse științifice cu regim Open Access - informații AICI.
 
*** 
NOU !!! Publicațiile cu specific economico-financiar Bursa și Ziarul Financiar se pot citi integral online. Detalii AICI.

 ***
 Platforma cu conținut academic Jstor oferă acces la numeroase reviste și cărți electronice în regim Open Acces. Pentru acces click AICI.
 
***
 Prestigioasa editură Cambridge University Press pune la dispoziția cititorilor o serie de e-books în regim Open Acces. Pentru consultare click AICI.
 
***
Cererile pentru referințe bibliografice se transmit online. Informații suplimentare AICI.
 
***
 
ASE București beneficiază de acces la platforma de reviste CEEOL (Central and Eastern European Online Library) (februarie-decembrie 2020) și la platforma de informații specializate Audit Analytics - Modulul Audit & Compliance (februarie 2020 - ianuarie 2021). Pentru detalii și acces: http://www.biblioteca.ase.ro/index.php/61-resurse-electronice/resurse-ceeol și http://www.biblioteca.ase.ro/index.php/62-resurse-electronice/resurse-audit-analytics.
 
 
 ***  
 
ASE București beneficiază prin proiectul CERTRAN de acces la baza de date de jurnale JSTOR - Business Collection III & IV (24 luni) și platforma de date Euromonitor Passport (6 luni) începând din noiembrie 2019. Pentru detalii și acces: https://www.jstor.org/ și https://www.portal.euromonitor.com/portal/magazine/homemain.
 
 *** 
 
 
 
 
 
 

Orar

În perioada 12 martie -12 aprilie 2020, Biblioteca va fi închisă pentru public, ca măsură de prevenție la situația generată de virusul COVID-19.