ScienceDirect

Imprimare

ScienceDirect

Accesul se face la următoarea adresă:

www.sciencedirect.com

Platforma ScienceDirect oferă acces online, text integral, la reviste științifice, cărți academice, serii de cărți și enciclopedii.

Peste 20% din informația apărută la nivel global în domeniile științe exacte și științe umaniste, tehnologie și medicină este publicată pe platforma Elsevier ScienceDirect. Este o foarte importantă resursă informațională academică a zilelor noastre și cuprinde revistele publicate de grupul editorial Elsevier (grupează editurile: Elsevier, Churchill Livingstone, Saunders, Mosby, Cell Press, Pergamon, Butterworth-Heinemann, Academic Press, The Lancet, JAI Press, North Holland, Masson).

În cadrul Proiectului Anelis Plus se accesează ScienceDirect Journals Freedom Collection.

Colecții: multidisciplinar.

ProQuest

Imprimare

ProQuest

Accesul se face la următoarea adresă:

http://search.proquest.com/

Platforma ProQuest Central oferă acces la textul integral și rezumate din reviste științifice de cercetare în format online, de la edituri academice de prestigiu, edituri universitare, asociații academice, asociații profesionale din întreaga lume.

Totalizând peste 21,830 de titluri periodice, dizertații, ziare, rapoarte, documente, clipuri video, ProQuest Central este una din cele mai vaste surse de documentare enciclopedică online cu text integral. Pe o singură platformă online sunt disponibile 27 din cele mai populare baze de date ProQuest care acoperă peste 160 de domenii, inclusiv afaceri, știință și tehnologie, medicină și sănătate, literatură, societate și cultură, artă, istorie, religie, calculatoare, educație.

Colecții: multidisciplinar.

 

 

Scopus

Imprimare

 

Scopus

Accesul se face la următoarea adresă:
www.scopus.com

 

Scopus este o bază de date bibliografică și bibliometrică în format online, cuprinzând reviste științifice.

Oferă acces la rezumatele articolelor din peste 18500 de reviste și jurnale academice internaționale publicate la peste 5000 de edituri. Utilizează ca instrument de evaluare indicele Hirsch care permite evaluarea autorilor și instituțiilor academice în baza raportului dintre articolele publicate ți numarul de citări primite.

 

Emerald

Imprimare

Emerald

Emerald Journals

Accesul se face la următoarea adresă:

www.emeraldinsight.com

Platforma Emerald Publishing Group oferă acces cu text integral la reviste străine științifice de cercetare în format online. Scopul editurii Emerald (una din cele mai importante edituri de literatură economică din lume) este să reducă distanța dintre cercetarea academică și practica de zi cu zi în domeniul economic. Pe lângă subiectele din diversele specializări din domeniul economic: management, marketing, finanțe-bănci, resurse umane, afaceri etc, sunt abordate subiecte importante în activitatea de cercetare și educație: Management educațional, Management de bibliotecă, Managementul cercetării și inovației.

Emerald Management Electronic Journals EMeJ 175 cea mai mare și cuprinzatoare colecție de reviste de management peer-review din lume și propune o nouă abordare a utilizării resurselor electronice pentru documentare. Astfel, pe lângă colecția de jurnale sunt oferite o serie de extra resurse personalizate pentru: bibliotecari, decani, profesori, cercetatori, studenți etc.

Colecții: Stiinte economice, științele informării și documentării, educație.

 

Thomson ISI

Imprimare

Isi Web of Knowledge

THOMSON WEB OF SCIENCE

  Accesul se face la următoarea adresă:

webofknowledge.com

 

THOMSON ISI are ca scop oferirea de informații despre recunoșterea științifică a articolelor și de identificare a noilor tendințe și tehnologii la nivel mondial.

Web of Science este o bază de date bibliografică și bibliometrică, format online, cuprinzând reviste științifice. Disponibilă pe platforma Web of Knowledge, oferă acces la rezumatele articolelor din peste 12,000 reviste științifice și 148,000 de conferințe științifice din 256 de discipline.

Web of Science este structurată în funcție de aria subiectelor acoperite după cum urmează:

■ Science Citation Index Expanded™ — Indexează integral peste 8,600 reviste importante din domeniul științelor exacte din aproximativ 170 discipline;

■ Social Sciences Citation Index® – Indexează integral peste 3,120 reviste din 55 de discipline ale științelor sociale, precum și 3,500 reviste tehnice;

■ Arts & Humanities Citation Index® – Indexează integral peste 1,730 reviste de artă și științe umaniste, precum și articole din 6,000 de reviste din domeniul științelor sociale;

■ Conference Proceedings Citation Index: – Conține peste 148,000 reviste apărute în cadrul conferințelor științifice. Este împărțit în două ediții: Science; Social Science and Humanities;

■ Books Citation Index: Indexează peste 30,000 de cărți selectate din 2005 până în prezent, cu peste 10,000 cărți noi adăugate anual.

Journal Citation Reports

 webofknowledge.com

 

Journal Citation Reports este o bază de date bibliografică și bibliometrică, cuprinzând reviste științifice, disponibilă pe platforma online Web of Knowledge. Oferă date statistice cuantificabile care premit evaluarea impactului revistelor în comunitatea științifică. Această bază de date cuprinde numai reviste cotate ISI. Baza de date nu oferă rezumatele articolelor, ci doar lista completă a revistelor cotate ISI și date statistice privind dinamica citărilor.

Journal Citation Reports este structurată in funcție de aria subiectelor acoperite după cum urmează:

JCR Science Edition – peste 8.400 de reviste

JCR Social Sciences Edition – peste 3.010 de reviste

Acoperă peste 11.350 de reviste de la 2552 de edituri din 84 de țări din întreaga lume, din aproximativ 240 de discipline.

 

Derwent Innovations Index

 webofknowledge.com

 

Derwent Innovations Index este o bază de date bibliografică și bibliometrică, cuprinzând brevete științifice, disponibilă pe platforma Web of Knowledge. Cuprinde date despre aproximativ 18 milioane de brevete și invenții înregistrate în 41 de țări, inclusiv România, din 1963 pînă în prezent. 

Acest site a fost modernizat în cadrul proiectului Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare.

Site admin: Dragoș Vespan