Accesul la documente al utilizatorilor Bibliotecii Centrale A.S.E. se face în mod direct, în cazul documentelor aflate în săli cu acces liber la raft („Victor Slăvescu”, „Paul Bran ”, „Mihail Moxa”, CSIE, Management-Administraţie Publică şi sala publicaţii periodice „Ion Răducanu”).
     Accesul în Biblioteca Centrală este posibil numai în baza cardului/permisului de bibliotecă (art. 23 din Regulamentul de functionare a Bibliotecii Centrale A.S.E.).

    În sălile de lectură cu acces liber la raft publicaţiile (cărţile) sunt ordonate potrivit sistemului de clasificare Dewey (ex. 658.5 SHI), iar în centrele de împrumut şi în depozit conform cotei topografice (ex. 123285).

    Publicaţiile care pot fi împrumutate din sălile de lectură sunt marcate, pe cotor, cu etichetă de culoare verde şi se vor restitui în aceeaşi locaţie de unde s-a efectuat împrumutul.

    Beneficiarii pot solicita cel mult 5 publicaţii aflate în săli cu acces liber la raft, iar după consultarea acestora se pot solicita alte 5 cărţi, astfel încât în momentul studierii utilizatorul să nu deţină mai mult de 5 publicaţii pe masă pentru a nu fi blocate în mod inutil. Numărul de cărţi studiate la sălile de lectură cu acces liber la raft într-o zi este nelimitat.

   La plecarea din sala beneficiarii au obligaţia sa depună publicaţiile consultate pe mesele special amplasate.