Solicitarea publicaţiilor din Depozitul Central

    Utilizatorii pot solicita publicaţii şi teze de doctorat din colecţiile Depozitului Central prin completarea unui buletin de cerere în sala de lectură „Victor Slăvescu”, pentru maxim 3 publicaţii. Nu există limită pentru numărul de publicaţii solicitate într-o zi din Depozitul Central.

    Publicaţiile solicitate din depozit se studiază şi se restituie în sala de lectură „Victor Slăvescu”.

    Cititorii au obligaţia să depună ultima solicitare pentru publicaţiile din depozit până la ora 19.30 (o oră înainte de terminarea programului de lucru cu publicul).

 

Consultarea publicaţiilor din sala de lectură „Virgil Madgearu”

    Utilizatorii pot solicita publicaţiile aflate în sala de lectură „Virgil Madgearu”,  carte de patrimoniu şi teze de doctorat anterioare anului 1995, în timpul programului de lucru afişat pe site. 

    Publicaţiile solicitate se studiază şi se restituie în sala de lectură „Virgil Madgearu”.