Serviciul de împrumut la domiciliu este disponibil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cursanţi la studii postuniversitare de specializare şi de perfecţionare din cadrul ASE Bucureşti.

    Termenul pentru împrumut al publicaţiilor este stabilit prin sistemul informatic integrat al bibliotecii în funcţie de numărul de exemplare achiziţionate din titlul respectiv şi de gradul de solicitare al acestora.

    Tipuri şi perioade de împrumut:

  • împrumut pentru 3 zile (deţine codul itz care este aplicat pe eticheta cu cod de bare în interiorul coperţii);
  • împrumut pentru 7 zile (codul its);
  • împrumut pentru 15 zile (codul itm);
  • împrumut pentru 30 zile (codul itl).

    Cadrele didactice şi angajaţii din ASE pot împrumuta publicaţii pentru următoarele perioade:

  • pentru maxim 90 de zile, documente aflate în centrele de împrumut Belvedere şi CSIE;
  • pentru maxim 30 de zile, publicaţii aflate în sălile de lectură şi depozitul central.

    Termenul de restituire al publicaţiei poate fi prelungit o singură dată, conform tipului de împrumut stabilit în baza de date a Bibliotecii ASE. Nu poate fi prelungit termenul de restituire pentru publicaţiile rezervate de către alţi utilizatori. Prelungirea perioadei de împrumut se efectuează în aceeaşi locaţie unde a fost efectuat împrumutul.

 
 

     Nerestituirea la termen a publicaţiilor împrumutate de utilizatori se sancţionează conform tarifelor în vigoare.

     Pierderea publicaţiilor de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 5 ori faţă de preţul astfel calculat, în conformitate cu Legea Bibliotecilor nr. 334 din 2002, art. 67(2).

     Deteriorarea publicaţiilor (subliniere, notare pe text, extragere de pagini şi orice alte tipuri de deteriorări) se sancţionează cu suspendarea accesului în bibliotecă pentru 90 de zile şi sancţiune de 40 RON la care se adaugă preţul publicaţiei actualizat prin aplicarea coeficientului de inflaţie la zi.

 
 


 

Centre de împrumut
  1. Centrul de împrumut Belvedere situat în complexul studenţesc Belvedere, str. Cristian Pascal nr. 26-27, în corpul de cămin A1-A2, parter - deţine aprox. 25.000 volume, cursuri şi manuale din bibliografia obligatorie a procesului de învăţământ, ordonate la raft după cota topografică (ex. 124156).
  2. Centrul de împrumut CSIE situat în corpul clădirii facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, etajul 7, sala 2718 - deţine aprox. 8500 volume din domeniul cibernetică şi statistică, ordonate la raft după cota topografică (ex. 120879).