Serviciul de referinţe asigură:

 • cercetare documentară pentru colecţiile şi bazele de date aflate în patrimoniul bibliotecii;
 • asistenţa, instruirea şi îndrumarea utilizatorilor bibliotecii în procesul de căutare, regăsire/identificare şi/sau selectare a informaţiei;
 • formarea utilizatorilor bibliotecii în vederea utilizării materialelor de informare bibliografică – bibliografii, cataloage, şi a mijloacelor moderne de accesare şi regăsire a informaţiilor bibliografice (baze de date proprii, baze de date accesibile prin Internet gratuit sau pe baza unui abonament);
 • elaborarea şi redactarea materialelor informative despre bibliotecă şi colecţiile ei;
 • realizarea cercetărilor bibliografice la cerere prin consultarea bazelor de date specializate, altor surse de pe Internet sau resurselor altor biblioteci.

 

Tipuri de referinţe
 • referinţe prin e-mail;
 • informare bibliografică;
 • cercetare bibliografică;
 • bibliografii la cerere;
 • bibliografii tematice;
 • elaborarea de produse documentare: bibliografii adnotate, sinteze, indexuri tematice, de autor, de titluri, domenii, rezumate etc.;
 • FAQ = ARHIVA (întrebări şi răspunsuri frecvente);
 • programe online de indrumare (tutoriale).

 

Utilizatori
 • interni: studenţi la zi şi la distanţă din A.S.E., cadre didactice, personal angajat în A.S.E., cursanţi la studii de doctorat, masterat şi postuniversitare de specializare şi perfecţionare din A.S.E.;
 • externi: persoane fizice sau juridice din afara A.S.E.

 

Proceduri de acces la servicii de referinţe

 

    Accesul la aceste servicii se face pe baza permisului de bibliotecă.
 

Biroul de Referinţe
  Adresa: Academia de Studii Economice Bucureşti
Str. Căderea Bastiliei nr. 6-9
Clădirea Ion Angelescu, etaj 2, sala 0209.
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Telefon: 319.19.00 / 01 (interior 166)
  Program Luni-Joi: 9.00-16.00
Vineri: 9.00-13.00

 

 
  Detalii suplimentare despre procedura de acces la referinţe în secţiunile regulament şi taxe.  
 

 

Cooperare catedre

    Serviciul de Referinţe bibliografice cooperează cu catedrele facultăţilor din A.S.E. în vederea completării colecţiilor bibliotecii pe baza sugestiilor şi propunerilor de achiziţii venite din partea acestora, recomandări făcute în conformitate cu planul de învăţământ şi bibliografiile obligatorii.

    Promovarea şi marketingul serviciilor de bibliotecă
    Biroul de Referinţe participă la realizarea unor materiale informative şi activităţi în vederea promovării imaginii bibliotecii, colecţiilor, serviciilor şi produselor sale.