Bibliografii tematice

Imprimare
Prezentare

    Biroul de Referinţe Bibliografice al Bibliotecii Centrale ASE oferă acces la bibliografii tematice prin intermediul partiţiei Instrumente bibliografice.
    Rubrica listează o serie de bibliografii tematice întocmite în urma cercetării şi consultării resurselor Bibliotecii ASE (cărţi, periodice, teze de doctorat, baze de date).
    Bibliografiile tematice reprezintă un instrument indispensabil utilizatorilor bibliotecii pentru derularea unor activităţi de informare, documentare şi cercetare.

 

Arhivă bibliografii

Activitatea de creditare
Acreditivul documentar
Activitatea economică a lui J. M. Keynes
Actori non-statali în jocurile geopolitice - organizaţii teroriste, corporaţii transnaţionale, organizaţii neguvernamentale şi organizaţii internaţionale
Aderarea României la Uniunea Europeană, transformări economice
Administrarea afacerilor in industria ospitalităţii
Administraţie publică locală
Administraţie publică şi politici economice europene
Afaceri electronice
Agenţia de publicitate
Analiza şi contabilitatea creanţelor şi datoriilor
Analiza cash-flow
Analiza economico-fiananciară a activităţii de investiţii în învăţământul superior
Analiza financiară a întreprinderii
Analiza fluxurilor de trezorerie
Analiza funcţiei comerciale a întreprinderii
Analiza medie-variată şi teoria utilităţii aşteptate
Analiza portofoliului de credite al unei bănci comerciale
Analiza rentabilităţii întreprinderii
Analiză economico-financiară. Aplicaţii. Teste
Arenda - scurt istoric, cadrul legislativ
Asigurarea obligatorie a locuinţelor
Asigurările de răspundere civilă profesionale
Asigurările sociale din România în contextul integrării în structurile europene
Aspecte şi implicaţii ale societăţilor transnaţionale în economia mondială
Atitudinea consumatorilor privind publicitatea prin televiziune, radio, presă
Audit - principiul independenţei auditorului
Audit - rolul IFAC, evoluţia IFAC
Auditul de marketing
Avantaje şi dezavantaje ale integrării agriculturii rom
Avantajele şi dezavantajele integrării României în UE
Baze de date de marketing
Baze de date: Limbaj SQL şi PL/SQL SGBD
Bibliografie - autor Rodica Boier
Birocraţia
Bugetul, cheltuielile şi veniturile instituţiilor publice
Bulgaria - aspecte economice
Bunurile publice şi principiile alocării acestora
Cadastru, cadastru agricol
Cadrul administrativ instituţional al dezvoltării regionale în România
Calitate versus eficienţă
Canada- aspecte privind  sistemul economic
Canalele de marketing
Cauze, consecinţe şi măsuri de contracarare a inflaţiei
Căi de creştere a performanţei economice într-o societate comercială cu profil agricol
Cercetarea preferinţelor consumatorilor de servicii turistice pentru destinaţia: litoralul romanesc
Cercetări de marketing - promovarea unui produs pe piaţa externă
Cheltuieli publice
China - specificitatea unei căi de tranziţie
China şi India, două puteri în ascensiune
China şi Japonia - geopolitică şi geostrategie
Cifra de afaceri - analiza economico-financiară a firmei
Coeziune socială şi economică
Comerţ electronic
Comerţul exterior şi politica comercială a României în perioada 1989-2006
Complaint management
Comportamentul întreprinzătorului şi reducerea costurilor
Comunicarea prin eveniment
Conflicte geopolitice
Conflictul israelo-palestinian
Consiliul local
Contabilitate de gestiune - direct-costing
Contabilitate internaţională
Contabilitatea şi gestiunea imobilizărilor şi a stocurilor
Contabilitatea cheltuielilor operaţionale
Contabilitatea creanţelor şi datoriilor unei societăţi comerciale
Contabilitatea franceză
Contabilitatea fuziunii societăţilor comerciale
Contabilitatea instituţiilor publice
Contabilitatea stocurilor
Contabilitatea tranzacţiilor în valută
Controlul bancar în etapa utilizării creditelor acordate de către bancă agenţilor economici
Contul de profit vs contul de pierdere
Costuri şi beneficii ale procesului de extindere a UE
Creşterea performanţelor economice ale unei firme
Creditarea societăţilor comerciale
Credite bancare
Credite guvernamentale
Creditul - factor activ
Crizele financiare
Cursul de schimb
Curtea Europeană de Conturi
Diagnostic şi plan de afaceri al unei firme
Diagnosticul financiar al intreprinderilor
Diplomaţie - relaţii internaţionale
Drept administrativ
Drept civil
Drept comercial - reorganizarea şi lichidarea societăţilor comerciale
Dreptul comerţului internaţional
Echilibru economico-financiar
Economia Olandei
Economia privată, economia publică
Economia subterană
Economie internaţională
Efecte economice ale aplicării programării neurolingvistice
Eficienţa economică
Eficienţa economică a proceselor de restructurare în sectorul producţiei de maşini agricole în România
Elaborarea bugetului - participarea cetăţenilor la procesul de elaborare a bugetului
Etica
Evaluarea activelor
Evaluarea eficienţei serviciilor de guvernare electronică
Evaluarea financiară a întreprinderii
Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici în UE
Evaziune fiscală
Evoluţia sistemului fiscal
Evoluţia resurselor umane în tările dezvoltate
Evoluţia SUA după al II-lea război mondial
Expertiza contabilă
Export direct
Extinderea Uniunii Europene spre Centrul şi Estul Europei
Faliment. Cauze, efecte, metode de gestionare
Finanţarea exporturilor prin factoring
Firma de comert exterior
Firma de comerţ exterior - organizare şi funcţionare
Fonduri de investiţii, fonduri mutuale
Funcţionari publici, administraţie publică
Gestiune bancară - gestiunea activelor şi pasivelor bancare
Gestiunea eficientă a riscului valutar
Gestiunea riscului de credit
Globalizare
Globalizarea financiară
Globalizarea pietelor financiare
Impactul integrării României în UE
Impactul terorismului asupra economiei mondiale
Impozit pe profit
Impozitarea veniturilor
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice
Incasso documentar
Incubatoare virtuale de afaceri
Indicatori de performanţă în instituţiile publice
Indicatori financiari de măsurare a performanţei
Inflaţia
Inflaţie
Influenţele integrării
Instituţii bancare
Instituţiile Uniunii Europene. Regimul juridic al funcţiei şi funcţionarului public
Instrumentarea contabilă şi fiscală a imobilizărilor corporale în doctrina contabilităţii naţionale şi internaţionale
Instrumente de influenţare directă a economiei prin politici monetare şi de credit
Instrumente de intervenţie ale autorităţii monetare asupra cursului de schimb
Instrumente de participare cetăţenească - audieri, dezbateri, întâlniri publice
Integrarea variabilelor financiare publice în echilibrul general Keynesian
Intermediarii în comerţul exterior
Investiţiile străine în România
Întreprinderi transnaţionale
Leasing
Liberalizarea contului de capital
Logistică şi marketing
Lupta pentru petrol
Management
Management - organizarea întreprinderii, sistem de salarizare, structură organizaţională
Management şi leadership
Management agricol
Management hotelier - constituirea unui hotel în staţiunea Soveja
Management şi marketing educaţional
Managementul aprovizionării
Managementul conflictelor
Managementul deşeurilor textile
Managementul organizatiilor publice
Managementul performanţei în organizaţiile din sectorul public
Managementul producţiei
Managementul resurselor umane
Managementul resurselor umane - motivare
Managementul resurselor umane - studii de caz
Managementul riscului
Managementul schimbării organizaţionale
Marketing cultural
Marketing direct
Marketing ecologic
Marketing finaciar-bancar
Marketing în managementul public
Marketing pe Internet
Marketing religios
Marketingul de bibliotecă (politica de preţuri, preţul informaţiei, servicii plătite, servicii gratuite)
Masa monetară
Mass-media
Mediul
Merceologie - falsificarea produselor din piele
Merchandising
Metode utilizate
Microeconomia tradiţională versus noua microeconomie
Migraţia forţei de muncă
Mix-ul de marketing
Mixul de marketing pentru o firmă din domeniul viticol
Modalităţi şi forme de control
Modele de gestiune a riscului de rată a dobânzii
Moneda electronică şi impactul asupra tranzacţiilor comerciale
Monitorizarea creditelor
Mystery shopping
NATO - UE, rolul Rom
Negocieri comerciale internaţionale
New York Stock Exchange
Operaţiunile de barter şi clearing
Operaţiunile de import cu reexport
Opinii despre calculul economic în socialism şi capitalism
Organizarea şi funcţionarea
Organizarea logisticii
Organizaţia Mondială a Comerţului
Paradisuri fiscale
Parteneriatul public privat
Piaţa creditului
Piaţa produselor financiare
Piaţa publicităţii
Piaţa vinului şi a comerţului cu vin
Piaţa cardurilor de credit în România
Piaţa tranzacţiilor imobiliare
Planificarea financiară a întreprinderii
Planul de afaceri al unei societăţi
Politica bugetară a Uniunii Europene
Politica comercială a Uniunii Europene la confluenţa cu provocările sistemului comercial internaţional
Politica de credit şi gestiunea portofoliului de credite al unei instituţii de credit
Politica de distribuţie
Politica de dividend
Politica de marcă
Politica de vânzări
Politica fiscală. Sistemul fiscal. Gestiunea fiscală a
Politica monetară europeană unică şi instrumentele sale
Politica regională a Uniunii Europene
Politica socială
Politica structurilor de exploatare in regie proprie
Politica transporturilor
Politici economice pentru creşterea economică
Politici publice
Politici şi tratamente contabile privind evaluarea stocurilor
Posibilităţi de investiţii în domeniul agro-alimentar
Pregătirea profesională şi succesul
Presiunea fiscală
Previzionarea şi gestionarea crizelor bancare
Prima de inflaţie, prima de risc, prima de piaţă
Produsele financiare derivate
Profilul managerului ideal
Program de marketing privind promovarea unui produs
Promovarea vânzărilor şi fidelizarea clienţilor
Protecţia socială a şomerilor
Psihologia publicităţii
Publicitatea neconvenţională
Publicitatea pe Internet
Ratingul - instrument de consolidare a supravegherii prudenţiale
Raţionalitate şi speranţă în sectorul public
Răspunderea patrimonială a angajatorului pentru prejudicii cauzate de accidentele de muncă şi bolile profesionale
Războiul informaţional
Rebranding, retromarketing, retrobranding
Recrutarea şi selectarea personalului
Referinţe bibliografice despre oraşul Zalău
Reforma impozitelor directe
Regimul juridic al contractelor de intermediere în dreptul comerţului internaţional
Regionalizarea
Reglementarea serviciilor, teorii ale reglementării
Relaţiile economice internaţionale ale Uniunii Europene
Relaţii diplomatice internaţionale - protocol, procedură
Relaţii publice
Rentabilitatea întreprinderii
Responsabilitatea socială corporativă
Riscurile
Riscurile bancare
Rolul cererii
Rolul creditelor bancare
Rolul managerilor
Rolul sistemului bancar în dezvoltarea schimburilor comerciale internaţionale
Rosia Montana
Rusia - partener comercial
Selectarea şi recrutarea personalului în industria serviciilor
Serviciul email
Simulări manageriale asistate de computer
Sistem informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor - aplicarea metodei pe comenzi
Sisteme informatice de gestiune a stocurilor
Sisteme informatice financiar-monetare
Sisteme informatice pentru secretariat
Sisteme informationale pentru gestiunea afacerilor
Sisteme politice
Sisteme şi metode de calcul a amortizării activelor imobilizate şi implicaţiile lor
Sistemul de plăţi din sistemul bancar
Sistemul economic iugoslav
Sistemul economic japonez după cel de-al II-lea război mondial
Sistemul informaţional privind contabilitatea leasingului financiar
Sistemul monetar internaţional
Societăţi cotate la Bursa de Valori
Societăţile comerciale - reorganizarea şi lichidarea societăţilor comerciale în SUA
Stabilitate financiară şi riscuri
Stabilitate financiară şi bănci comerciale
Strategia de produs
Strategia de restructurare a portofoliului firmei
Strategia orgnizaţiei
Strategie, planificare financiară, buget în sistemul bancar
Strategii ale UE pentru susţinerea creării şi dezvoltării unui sistem european de management
Strategii de ajustare a riscului în domeniul publicitar
Strategii de marketing pentru imm
Strategii de protecţia mediului în contextul dezvoltării durabile în România
Studiu privind satisfacţia angajaţilor la o
Studiu privnd satisfactia clientilor
Subdezvotarea - problemă a economiei mondiale
Subiecte licenţă ASE
Supply chain management
Şcolile economice
Taxa pe valoarea adăugată
Tehnici de prospectare a pieţelor externe
Teoria economică despre economia socială de piaţă
Teoria jocurilor
Teorie şi practică în contabilitate. Cadru conceptual
Tokio
Transformări economice post-aderare
Tranziţia la o economie cu o piaţă concurenţială
Turcia - evoluţia economică după cel de-al doilea război mondial
Turism balnear
Turism rural
Turism rural - Spania
Turismul internaţional al României în perioada 1996-2006
Turismul montan
Uniunea Europeană. Actor economic şi politic pe piaţa globală
Uniunea Europeană din perspectiva Statelor Unite ale Americii
Utilizarea leasingului în activitatea băncilor comerciale
Valori mobiliare
Veniturile şi cheltuielile instituţiilor publice

 

Acest site a fost modernizat în cadrul proiectului Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare.

Site admin: Dragoș Vespan 

Website Security Test